ఈ బ్లాగు నేను సేకరించిన పద్యాలు, పాటలు మీతో పంచుకునే వేదిక

Friday, February 20, 2015

జో అచ్యుతానంద -2

జో అచ్యుతానంద జో జో ముకుందా
రార పరమానంద రామ గోవిందా||జో||

నందు నింటను జేరి నయము మీరంగా
చంద్రవదనలు నీకు సేవచేయంగా
అందముగ వారిండ్ల నాడుచుండంగ
మందలకు దొంగ మా ముద్దు రంగ||జోజో||

అంగజుని గన్న మాయన్న ఇటు రార
బంగారు గిన్నెలో పాలు పోసేర
దొంగ నీవని సతులు బొంకుచున్నారా
ముంగిట నాడరా మోహనాకార||జోజో||

అంగుగ తాళ్ళపాకన్నయ్య చాల
శృంగార రచనగా చెప్పే నీ జోల
సంగతిగా సకల సంపదల నీవేళ
మంగళము తిరుపట్ల మదన గోపాల||జోజో||

జో అచ్యుతానంద జో జో ముకుందా
రార పరమానంద రామ గోవిందా||జో||


Thursday, February 12, 2015

సీతమ్మ వాకిట సిరిమల్లె చెట్టు

సీతమ్మ వాకిట సిరిమల్లె చెట్టు
సిరిమల్లె చెట్టేమో విరగపూసింది
చెట్టు కదలకుండ కొమ్మ వంచండి
కొమ్మ విరగకుండ పూలు కొయ్యండి
అందులో పూలన్ని దండగుచ్చండి
దండ తీసుకెళ్ళి సీతకియ్యండి
దాచుకో సీతమ్మ రాముడంపేడు
దొడ్డిగుమ్మంలోన దొంగలున్నారు
దాచుకో సీతమ్మ దాచుకోవమ్మ
దాచుకోకుంటేను దోచుకుంటారు

Wednesday, February 11, 2015

చిలకమ్మ పెళ్ళి ( రచన - గిడుగు వేంకట సీతాపతి)

చిలకమ్మ పెళ్ళి అని చెలికత్తెలందరూ
చెట్టు సింగారించి చేరి కూర్చున్నారు
పందిట పిచుకలు సందడి చేయగా
కాకులు మూకలు బాకాలూదగా
కప్పలు బెకబెక డప్పులు కొట్టగా
కొక్కొరొకోయని కోడి కూయగా
ఝుమ్మని తుమ్మెద తంబుర మీటగా
కుహు కుహూయని కోయిల పాడగా
పిల్లతెమ్మెరలు వేణువూదగా
నెమలి సొగసుగా నాట్యం చేయగా
సాలీడిచ్చిన చాపు కట్టుకుని
పెళ్ళి కుమారుడు బింకం చూపగా
మల్లీమాలతి మాధవీలతలు
పెళ్ళి కుమారుని, పెళ్ళి కూతురుని
దీవిస్తూ తమ పూవులు రాల్చగా
మైనా గోరింక మంత్రాలు చదివెను
చిలకమ్మ మగడంత చిరునవ్వు నవ్వుతూ
చిలకమ్మ మెడకట్టె చింతాకు పుస్తె

Tuesday, February 10, 2015

చిటికెన వేలు చెల్లాయి

చిటికెన వేలు చెల్లాయి
ఉంగరం వేలు బంగారం
నడిమి వేలు నాయన్న
చూపుడు వేలు నీకేసి
బొటన వేలు బొట్టుపెట్టి
ఐదువేళ్ళు అరచెయ్యి
అరచెయ్యి అరచెయ్యి జోడించి
దేముడికి దండం పెట్టు

ఈ మధ్య మా బుడ్డోడికి rhymes పెడితే 'father finger father finger where are you' అని ఒక rhyme కనిపించిది. అది చూస్తే చెన్నప్పుడు మా అమ్మమ్మ దగ్గర విన్న ఈ పాట గుర్తువచ్చి, ఆవిడకి ఫొన్ చేసి పొద్దున్నే నిద్రలేపి మరీ ఇది రాసుకున్నాను.ఇక్కడ schools లో ఇంకా rhymes చెప్పడం మర్చిపోలేదు కానీ, మేమెప్పుడు పాఠశాలలో ఆటలు కానీ, పాటలు కానీ నేర్చుకున్న గుర్తులేదు నాకు. కనీసం ఇంకో పదేళ్ళకైనా మన వాళ్ళు engineering, medicine గోల వదిలేసి కొంచమైన అందమైన తెలుగు పాటలు నేర్పిస్తే ఎంత బాగుంటుందో.

Monday, February 9, 2015

వారములు

ఆదివారము నాడు అరటి మొలిచింది
సోమవారము నాడు సుడివేసి పెరిగినది
మంగళవారము నాడు మారాకు తొడిగినది
బుధవారము నాడు పొట్టిగెల వేసినది
గురువారము నాడు గుబురులో పెరిగినది
శుక్రవారము నాడు చూడగా పండినది
శనివారము నాడు చక చకా గెల కోసి
అందరికి పంచితిమి అరటిపండు
అమ్మాయి అబ్బాయి అరటిపండిదిగో